Học là vô

Bắt đầu và kết thúc một đoạn hội thoại đơn giản

admin's picture
Thứ năm, 14/03/2013 - 14:06 -- admin

Trong cuộc sống thường ngày, bạn phải tiếp xúc với nhiều người trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Làm sao để có thể bắt chuyện với người khác bằng những câu tiếng Anh đơn giản hoặc chào tạm biệt một người mới làm quen. Bài kỹ năng này sẽ giúp bạn biết cách bắt đầu và kết thúc một cuộc nói chuyện đơn giản như vậy.

Mời bạn xem một số đoạn hội thoại sau, chú ý đến cách mở đầu và kết thúc của từng đoạn hội thoại.

1

Woman:        Good morning.

Man:               Hi.

Woman:        Are you a new student?

Man:               Yes, I’m in the elementary class …

2

Woman:        Excuse me.

Man:               Yes?

Woman:        Are you the teacher?

Man:               No, I’m a student in the …

3

Woman:        … Great. Thanks for your help …

Man:               OK. Bye.

Woman:        Goodbye.

4

Man:               Great party!

Woman:        Yes. See you at the next one!

Man:               Yes. See you soon.

  • Hướng dẫn

- Rất đơn giản, để mở đầu một cuộc nói chuyện với ai đó, bạn có thể chỉ cần nói:

            + Hello.

            + Hi

Tuy nhiên, cách chào “Hello” và “Hi” chỉ dùng trong những ngữ cảnh thân mật, hoặc bạn đã có quen biết với người đối diện từ trước. Trong những hoàn cảnh đòi hỏi sự trang trọng, bạn nên dùng “Good + buổi sáng/trưa/chiều/tối”.

Ví dụ: Good morning.

            Good afternoon.

            Good evening.

            Good night.

Ngoài ra, khi muốn thu hút sự chú ý của một người lạ hoặc để lịch sự mời người khác di chuyển khỏi vị trí hay muốn hỏi người khác điều gì, bạn có thể  dùng “Excuse me” như trong tình huống đối thoại số 2.

- Để kết thúc cuộc nói chuyện với người khác, bạn chỉ cần nói những câu như:

            + Bye.

            + Good bye.

            + See you later.

            + See you tomorrow.

            + See you soon.

Trong một số tình huống thân mật, bạn có thể dùng:

            + Ta-ta for now.

            + See ya.

Level: 
A2-Elementary
Keywords: 
speaking
conversation