Học là vô

Cách dùng của thì Hiện tại Tiếp diễn: hành động diễn ra xung quanh thời điểm nói

daminh's picture
Thứ năm, 25/10/2012 - 16:34 -- daminh

Thì Hiện tại Tiếp diễn thường được sử dụng để diễn tả hành động đang diễn ra. Hành động đang diễn ra này có thể được xét trong 2 trường hợp sau: diễn ra ngay tại thời điểm nói và diễn ra xung quanh thời điểm nói. Điểm ngữ pháp này sẽ giúp bạn hiểu trường hợp thứ hai:

Hành động đang diễn ra xung quanh thời điểm nói

- Thì hiện tại tiếp diễn còn dùng để mô tả một hành động đang diễn ra xung quanh thời điểm đang nói, nhưng không thực sự diễn ra lúc đang nói. Cách dùng này thường áp dụng cho các hoạt động cần nhiều thời gian mới thực hiện xong như: đọc sách, viết sách, tiết kiệm tiền, luyện thi, phát triển dự án, học hành. Một số từ chỉ thời gian thường dùng là: today, this week, this month, these days, v.v…

- Xét ví dụ sau: Nga và Trung đang đi đến công viên tập thể dục. Trên đường đi, Nga nói với Trung:

            I am studying English on Langgo website.

            (Tôi đang học tiếng Anh trên trang web Langgo.)

Rõ ràng, Nga không hề “học tiếng Anh” đang khi nói điều đó với Trung bởi vì họ đang đi ngoài đường. Tuy nhiên, hành động “học tiếng Anh” đang diễn ra trong khoảng thời gian gần đây cho nên Nga dùng thì Hiện tại Tiếp diễn là chính xác.

- Một số ví dụ khác:

            What is your daughter doing these days?

            (Dạo này con gái của bạn đang làm gì?)

            Tom isn’t playing football this season. He wants to concentrate on his studies.

            (Mùa giải này Tom không chơi đá banh. Anh ấy muốn tập trung vào việc học.)

            I’m quite busy these days. I’m doing a course at college.

            (Mấy ngày nay tôi khá bận rộn. Tôi đang học một khóa ở trường đại học.)

            I must get back to the office. We’re working on a new project.

            (Tôi phải trở về văn phòng. Tôi đang làm việc cho một dự án mới.)

            Sally is studying hard for her exams this week.

            (Sally đang học hành chăm chỉ cho kỳ thi vào tuần này.)

            I am reading a really interesting book now.

            (Dạo này tôi đang đọc một quyển sách rất thú vị.)

Level: 
A2-Elementary
Keywords: 
Tense
Present Continuous