Học là vô

Cách dùng của thì Quá khứ đơn: thói quen trong quá khứ

daminh's picture
Thứ sáu, 26/10/2012 - 14:45 -- daminh

Với cách dùng này, thì quá khứ đơn diễn tả hành động theo thói quen trong quá khứ:

- Thì quá khứ đơn có thể được dùng để diễn tả một thói quen trong quá khứ. Thói quen này không còn trong hiện tại nữa. Để khiến người nghe và người viết hiểu là chúng ta đang nói về một thói quen, chúng ta thường dùng: always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger...

Ví dụ:  While her husband was in the army, she wrote to him twice a week.

           (Trong khi chồng chị ấy ở trong quân đội, chị viết thư cho anh ấy mỗi tuần hai lần.)

           Did he come to see you often?     - Yes, he came every week.

           (Anh ấy có đến thăm chị thường xuyên không?                      -Vâng, anh ấy đến hàng tuần.)

           Was professor Tai always on time for his lectures?- No, he was usually a few minutes late.)

           (Có phải lúc nào giáo sư Tài cũng lên lớp đúng giờ? - Không, ông ấy thường trễ vài phút.)

 - Cách dùng thì Quá khứ đơn "thói quen trong quá khứ" thường kết hợp với “used to(đã từng) để chỉ một thói quen trong quá khứ nay không còn nữa.

Ví dụ:   When I was a boy, I used to go swimming in this river.

            (Khi còn nhỏ, tôi thường đi bơi ở sông này.)

            Did you use to play a musical instrument when you were a kid?

            (Bạn đã từng chơi nhạc cụ khi bạn còn là một đứa trẻ phải không?)

Level: 
B1-Intermediate
Keywords: 
Past Simple
Tense