Học là vô

Cách dùng của thì Quá khứ Tiếp diễn: hành động diễn ra song song trong quá khứ

daminh's picture
Thứ sáu, 26/10/2012 - 16:05 -- daminh

Nói đến cách dùng, ta có thể kết hợp sử dụng thì Quá khứ Tiếp diễn trong hai vế của một câu để diễn tả:

Hai hành động diễn ra song song trong quá khứ

- Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hai hành động cùng xảy ra một lúc trong quá khứ. Hai hành động sẽ được kết hợp trong một câu bằng when hoặc while.

CLAUSE IN

PAST CONTINUOUS

+

WHEN

WHILE

AS

+

CLAUSE IN

PAST CONTINUOUS

I was studying

my wife was cooking.

 

WHEN

WHILE

AS

+

CLAUSE IN

PAST CONTINUOUS

+

CLAUSE IN

PAST CONTINUOUS

my father was watching TV

my mother was reading a book.

- Sau khi ăn tối xong, mẹ ngồi đọc báo, ba ngồi xem ti-vi. Hai hành động “đọc báo” và “xem ti-vi” diễn ra song song, cùng một lúc. Cho nên, ta sẽ dùng thì Quá khứ Tiếp diễn cho hai hành động xảy ra trong quá khứ này:

            While my father was watching TV, my mother was reading a newspaper.

- Một số ví dụ khác:

            Martha was watching TV while Tom was reading a book.

            (Martha đang xem TV, trong khi đó, Tom đang đọc một quyển sách.)

            While Ann was cooking, I was having a bath.

            (Trong khi Ann đang nấu ăn thì tôi đang đi tắm.)

            He was reading a book while she was watering the flowers.

            (Anh ta thì đọc sách, cô ta thì tưới hoa.)

            When Bob was painting windows, Mary was cleaning the floor.

            (Khi Bob đang sơn cửa sổ thì Mary đang lau sàn nhà.)

            Were you listening while he was talking?

            (Bạn có nghe anh ấy khi anh ấy đang nói không?)

Level: 
B2-Intermediate
Keywords: 
Past Continuous
Tense