Học là vô

Search

Will và Be going to: quyết định hay dự định

daminh's picture
Thứ hai, 29/10/2012 - 11:11 -- daminh

Như bạn đã biết, “will” và “be going to” đều được dùng để diễn tả tương lai. Vậy làm sao để phân biệt sự khác nhau giữa chúng để dùng sao cho hợp lý? Điểm ngữ pháp này sẽ giúp bạn.

 

WILL

BE GOING TO

1

- WILL được dùng để nói về một tương lai chung chung hoặc về một sự thật trong tương lai.

Ví dụ:  I’ll be twenty next Friday.

            (Tôi sẽ được hai mươi tuổi vào thứ sáu tới.)

            The spacecraft will come down in the Pacific Ocean tomorrow morning.

            (Chiếc phi thuyền sẽ đáp xuống biển Thái Bình Dương vào sáng ngày mai.)

- BE GOING TO Dùng để diễn tả một dự định, một việc mà ta hoạch định sẽ thực hiện trong tương lai.

Ví dụ:  We’re going to have a meal.

            (Chúng tôi đang định đi ăn.)

            Tom is going to sell his car next week.

            (Tom dự định sẽ bán chiếc xe hơi của anh ấy vào tuần tới.)

2

- Ngoài ra, WILL được dùng để diễn tả quyết định tức thời. Quyết định này được đưa ra ngay tại thời điểm nói mà không hề có sự chuẩn bị từ trước.

Ví dụ:  There’s a postbox over there. I’ll post these letters.

            Có cái hộp thư ở đằng kia. Tôi sẽ gửi những lá thư này.

            You still haven’t put those shelves up, Tom. ~ Ok, I’ll do it tomorrow. (Tom is deciding now.)

            (Con vẫn chưa dựng mấy cái kệ sách này lên, Tom. ~ Được rồi, mai con sẽ làm. [Tom mới quyết định lúc nói.])

- Cụ thể hơn ý đã nói ở trên, BE GOING dùng để diễn tả một dự định. Dự định hay quyết định này đã được hoạch định và dự tính từ trước khi nói ra.

Ví dụ:  I’m going out. I’m going to post these letters.

            (Tôi đi ra ngoài bây giờ. Tôi định gửi những lá thư này.)

            You still haven’t put those shelves up, Tom. ~ I know, I’m going to do it tomorrow. (Tom has already decided.)

            (Con vẫn chưa dựng mấy cái kệ sách này lên, Tom. ~ Được rồi, con định làm vào ngày mai. [Tom đã quyết định từ trước.])

- Để làm rõ hơn mục thứ 2, mời bạn cùng xem tình huống sau đây:

My vừa từ trường về nha, xe đạp của cô bé bị bể bánh. Cô bé ngay lập tức lên lầu nhờ ba sửa hộ mình chiếc xe:             

            My:      My bicycle has a flat tyre. Can you repair it for me?

                        (Xe đạp của con bị bể bánh. Ba có thể sửa giúp con không?)

            Dad:   Okay, but I can’t do it now. I’ll repair it tomorrow.

                       (Được rồi, nhưng ba không thể sửa vào lúc này. Ngày mai ba sẽ sửa cho.)

Sau đó, My xuống lầu kể cho mẹ nghe chuyện chiếc xe. Mẹ của My tưởng chồng mình chưa biết chuyện nên mới lên lầu nói chuyện với ông.

            Mom:   Can you repair My’s bicycle? It has a flat tyre.

                        (Ông có thể sửa xe đạp cho My không? Nó bị bể bánh rồi.)

            Dad:    Yes, I know. She told me. I’m going to repair it tomorrow.

                        (Tôi biết rồi. Nó đã nói với tôi. Tôi định mai sẽ sửa nó.)

- Trong tình huống đầu tiên, ba My dùng will khi đưa ra quyết định “sửa xe cho My” ngay vào lúc nói vì rõ ràng trước đó ông không biết gì về chuyện bể bánh xe.

- Trong tình huống thứ hai khi nói chuyện với mẹ My, ba My dùng be going to vì khi ấy ông đã quyết định sẽ “sửa xe cho My” từ trước đó. Lúc này ông đã biết về chuyện bể bánh xe rồi, và đã dự định sửa chiếc xe đạp trước khi vợ ông ấy nói với ông ấy.

Level: 
B2-Intermediate
Keywords: 
Tense
Future Simple
Be going to